กฎกติกาในการเคลมสินค้าโดย บริษัท GIS ตัวแทนหลัก Garmin ในประเทศไทยมีดังนี้

  1. สินค้าเสีย มีตำหนิ ยังไม่ออกจากร้านค้า เปลี่ยนกล่องใหม่ ทันที (DOA)
  2. สินค้าเสียมีปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากออกจากร้าน ต้องได้รับการตรวจสอบว่าเสียจริง ทางร้านจะส่งสินค้า เปลี่ยนเฉพาะตัวนาฬิกาเท่านั้น ลูกค้าสามารถเคลมเองได้ ที่เบอร์ garmin Customer Care โทร. 1800-200-206 ในกรณีที่ให้ทางร้านดูแล ทางร้านสามารถดำเนินการให้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใช้เวลาขั้นตอนการเคลมประมาณ 15 วัน หากต้องการเครื่องสำรอง สามารถร้องขอได้ (รุ่นที่เล็กว่ารุ่นเคลม) สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อจากร้านเท่านั้น
  3. สินค้าเสียหลังจาก 7 วัน ถึง 1 ปี หลักการข้อ 2 แต่ระยะเวลาเคลมนานประมาณ 30-45 วัน แล้วแต่กรณี ส่วนใหญ่เป็นการส่งกลับ ไต้หวัน เปลี่ยนสินค้าใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนให้เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมสาย นอกจากนี้ลูกค้าสามารถส่งเคลมได้ด้วยดัวเอง โดยเข้าไปกรอกหมายเลข serial number ที่ https://repair.garmin.co.th/ และทำตามขั้นตอนที่แนะนำ
  4. ไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี
  5. สินค้ารับประกัน 1 ปี นับจากใบเสร็จของร้าน แต่ในกรณีของ Garmin Khon Kaen สามารถใช้ Serial Number ของ นาฬิกา ในการยืนยันสมาชิก และการซื้อได้ (ไม่ต้องเก็บใบเสร็จ)
  6. สินค้าเสียหลังจากประกัน 1 ปี ลูกค้าสามารถส่งซ่อมได้ด้วยดัวเอง โดยเข้าไปกรอกหมายเลข serial number ที่ https://repair.garmin.co.th/ และทำตามขั้นตอนที่แนะนำ โดยทาง Garmin จะเสนอราคาเปลี่ยนเครื่องใหม่ ไม่รวมสาย โดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 45 – 60 วัน
  7. ทาง GIS ไม่รับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในกรณีที่เสื่อมตามอายุไข

ทางร้านฯ ขออภัยในความไม่สะดวก ที่เกิดขึ้น