เรามี 2 สาขา คือ สำนักงานใหญ่ เยื้องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนฝั่งถนนกลางเมือง อยู่สี่แยกหน้าตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร (043-333595-6, 043-008741-2) เปิด จันทร์ ถึง เสาร์ 8.00-17.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวัน นขัตฤกษ์ ทั่วไป และ สาขาเซ็นทรัล ชั้น 4 หน้าร้านอาหาร Sizzler (091-0518800) เปิดทุกวันตามเวลาห้างเซ็นทรัล

106/1 ถนนร่วมจิตร ตรงข้ามตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000

โทร.043333595-6

Enter street adress here. Or any other information you want.