Instinct Crossover Solar

20,390 ฿

สมาร์ทวอชจีพีเอสแบบไฮบริดเปิดประสบการณ์อนาล็อคพร้อมฟังก์ชั่นอัจฉริยะและหน้าจอดิจิตอลความละเอียดสูง
เทคโนโลยี RevoDrive ในตวัตรวจสอบความเที่ยงตรงของเขม็ นาฬิกาแบบเรืองแสง