Instinct Crossover – Standard Edition

11,752 ฿18,690 ฿

สมาร์ทวอชจีพีเอสแบบไฮบริดเปิดประสบการณ์อนาล็อคพร้อมฟังก์ชั่นอัจฉริยะและหน้าจอดิจิตอลความละเอียดสูง
เทคโนโลยี RevoDrive ในตวัตรวจสอบความเที่ยงตรงของเขม็ นาฬิกาแบบเรืองแสง