Garmin Venu 2

13,690 ฿

เมื่อคุณมีสุขภาพที่ดี ชีวิตก็ดีขึ้น นาฬิกาอัจฉริยะ Venu 2 ที่มาพร้อมระบบ GPS มีคุณสมบัติการติดตามสุขภาพและร่างกาย เพื่อให้คุณรู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณ

Venu 2 Series :
Venu 2S Rose Gold with White
Venu 2S Silver with Mist Gray
Venu 2S Light Gold with Light Sand
Venu 2S Slate with Graphite
Venu 2 Silver with Granite Blue
Venu 2 Slate with Black
ล้างค่าที่เลือก