กติกาของการแข่งขันมีดังนี้

 1. การแข่งขันจะเริ่มนับระยะ วันที่ 1 มิ.ย 63 เวลา 05.00 น. จนถึง 19 มิ.ย.63 เวลา 19.00น. (การบันทึกสถิติและซิงค์ข้อมูลหลังเวลา 19:00 น.ของวันสุดท้าย จะไม่ทำการนับรวมเข้า ไปในผลการแข่งขัน ไม่ว่าผู้แข่งจะวิ่งในเวลาที่กำหนดหรือไม่ คณะผู้จัดฯ จะทำการ CAP หน้าจออันดับในเวลา 19.00 น.ของวันที่ 19 มิย.63 และ ถืออันดับที่ปรากฏเป็นอันสิ้นสุด)
 2. ผู้เข้าร่วมจะต้องใช้นาฬิกา Garmin ในการบันทึกสถิติเท่านั้น
 3. ผู้สมัครจะต้องเปิดกิจกรรมเป็นสาธารณะในแอป Garmin Connect พร้อมทั้งเพิ่มเพื่อน Garminkhonkaen เพื่อการตรวจสอบผลการแข่งขันทั้ง 19 วันว่าได้วิ่งจริงผ่านแอป Garmin Connect หากมีตรวจพบการทุจริต รางวัลจะตกเป็นของผู้เข้าร่วมแข่งขันอันดับถัดไปที่ทำถูกกติกาทันที โดยไม่สามารถโต้แย้งได้ การตัดสินของ คณะผู้จัดถือเป็นการสิ้นสุด
 4. ผู้เข้าร่วมแต่ละท่าน จะต้องทำตามกติกา/กฎเกณฑ์ที่ทาง บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด ได้ระบุอย่างครบถ้วน เพื่อให้มีสิทธิ์รับรางวัล ในแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้น หากพบว่ามีการทุจริต รางวัลจะตกเป็นของผู้เข้าร่วมแข่งขันอันดับถัดไป
 5. ผู้สมัครแต่ละคนจะเข้าร่วมกิจกรรมได้ครั้งเดียวเท่านั้น ต่อหนึ่งกิจกรรม ไม่อนุญาตให้สมัครลงทะเบียนหลายครั้ง ที่อาจเป็นการเพิ่มโอกาสในการชนะ
 6. การวิ่งไม่จำกัดสถานที่ แต่จะต้องวิ่งในโหมดใช้ GPS กลางแจ้งเท่านั้น และการบันทึกสถิติและกิจกรรมจะต้องเป็นโหมดการวิ่งเท่านั้น
 7. ทางทีมงานฯ จะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน ในการตรวจสอบความถูกต้องของการแข่งขัน โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ http://itcorner.co.th ภายในวันที่ 22 มิ.ย. 63 และจะให้ระยะเวลา 3 วันในการแสดงตัวเพื่อรับรางวัล (24 มิ.ย. 63 ) หากไม่แสดงตนภายในระยะเวลาที่กำหนดรางวัลจะตกเป็นของผู้เข้าร่วมอันดับต่อไป
 8. การลงทะเบียน / การส่งรูป / การแสดงความคิดเห็น / หรือการแทครายชื่อ มาที่ แบบฟอร์ม /หน้าเพจ / หรือช่องแสดงความคิดเห็นของโพสต์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่าท่านได้ตกลงอย่างชัดแจ้งว่าชื่อของท่านและรูปโปรไฟล์ของท่านอาจได้รับการโพสต์แบบสาธารณะที่หน้าการแข่งขันและหน้าFacebook ของ บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด และท่านยินยอมให้ บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด รวบรวม,ประมวล,และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปิดเผยชื่อและรูปโปรไฟล์ของท่าน)
 9. ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนระยะของการวิ่งผ่าน Garmin connect
 10. พนักงานในเครือ บจก.ไอทีคอนเนอร์ ไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัล
 11. ขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด ไม่อาจโต้แย้งได้

ใส่ความเห็น