Instinct 2 Solar Tactical Edition

16,990 ฿

สมาร์ทวอทช์ระบบ GPS ที่ทนทานมาพร้อมกับคุณสมบัติทางยุทธวิธีและมีการเพิ่มอายุเวลาการใช้งานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้คุณไปต่อได้ การเพิ่มระยะเวลาการใช้งานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์¹ ในโหมดประหยัดพลังงานทำให้คุณสามารถมีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แบบไม่จำกัด

Instinct 2 Solar Tactical :
Black
Coyote
ล้างค่าที่เลือก