Garmin Forerunner 255s Music

12,951 ฿14,390 ฿

ปรับการฝึกซ้อมของคุณให้ดีขึ้น

เพิ่มจังหวะการก้าวของคุณ รับข้อมูลการฝึกซ้อมและการฟื้นฟูร่างกายเชิงลึกเพื่อวิ่งในระดับที่ดีขึ้น มาพร้อมเพลงที่จะช่วยกระตุ้นคุณไปตลอดเส้นทาง

Forerunner 255 S Music :
Black
Whitestone
ล้างค่าที่เลือก